Hydroball ventiler

HYDRO-BALL® programmet omfatter kugleventiler og kontraventiler af højeste kvalitet. Ventilerne er konstrueret og godkendt i henhold til kravene i Directive No. 97/23/EC.

Ventilprogrammet er udviklet og testet til brug i industrien og er kendetegnet ved:

• Firesafe design
• Høje arbejdstryk
• Meget høj læksikkerhed
• Stor gennemstrømningsvolumen
• Lav vægt
­• Høj kvalitet og finish
• Fleksibelt program
   
ANVENDELSESMULIGHEDER:
Hydro-Ball® ventiler er særdeles velegnede til anvendelsesmuligheder, hvor der stilles høje kvalitetskrav, f.eks.:

• Hydraulikanlæg
• Naturgasnet
• Brandslukningsanlæg
• Højtryksrensningsanlæg
• Skibsbygning
• Off-shore anlæg
• Petrokemisk industri
• Levnedsmiddelanlæg

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning
 
EV  METALVÆRK  A/S    >    RIBOVEJ 1    >    DK-6950  RINGKØBING    >    DENMARK    >    + 45 97 32 20 33