Udviklingsafdeling


Udviklingsafdeling

Vores udviklingsafdeling har 40 års erfaring med udvikling af nye ventiltyper og fittings. Afdelingen står til vores kunders rådighed med idéer og rådgivning til nye kundespecifikke ventiler eller fittings, samt rådgivning om optimering af etablerede produkter.

Kundetilpassede ventilløsninger

På ventilområdet løser vi afgørende opgaver for processindustrien samt øvrig industri med design og produktion af specialventiler.

I samarbejde med kunden har vi også stor succes med at producere kundetilpassede ventilløsninger baseret på vores standardventiler.

En typisk opgave for vores udviklingsafdeling er at komme med forslag til konstruktion af en ventil, som skal fungere efter kundens kravsspecifikationer til materiale, pakninger, åbningstryk og flowkarakteristik. I nogle situationer er vores EV ventiler eller Hydro Ball® ventiler udgangspunkt for designet, og i andre tilfælde konstrueres ventilerne ud fra en ny idé.

EV  METALVÆRK  A/S    >    RIBOVEJ 1    >    DK-6950  RINGKØBING    >    DENMARK    >    + 45 97 32 20 33